CV

Born 1978 in Varberg, Sweden
Lives and works in Göteborg, Sweden.

Education
MFA, Valand School of Fine Arts, Gothenburg University 2005-2010
Concordia University, exchange studies, Montréal, Canada 2007-2008
Dômen konstskola, Art College 2003-2005
Löftadalens Folkhögskola, Art College 2002-2003

Solo exhibition
Det som inte är måste vara det som blir, Smatten, Gothenburg 2017
Om du, har du, orsakar du, Lidköpings Konsthall 2014
Showroom, Gallery Box, Gothenburg 2012
Play at yor own risk! Graduating show, Gallery Rotor Gothenburg 2010

Group exhibitions
Phantomes, Ålgården, Borås,2017
13 festivalen, Konstepidemnin 2016
Tomola Parksalong, Azaleadalen, Göteborg 2015
OpenART, Örebro Sweden, 2013
Tombola Parksalong, Azaleadalen Göteborg 2013
Supermarket, Stockholm Independent Art Fair 2013
Rapport-2012:1 Galleri Box, Göteborg 2012
Bottna LandArt 2010, Bottna culture festival, Skärkäll (Sweden) 2010
Valands avgångsutställning 2010!!! Graduation show, Göteborgs Konsthall 2010
Drawing so far, Teckningsmuseet i Laholm (Sweden) 2010
The Saloon, Gothenburg University 2009
KÅT A4, Gallery Box, Gothenburg 2009
Dialogue, Gothenburg City Museum 2009
Art by light, Gallery Bäckalyckan, Jönköping (Sweden) 2006

Project with other artists
Enlightenment, Atalante Göteborg (costume and scenographic design)2013
Illuminate I, Illuminate II, KKV, Galleri Box Göteborg 2012

Grants
Projektstöd PRONTO! Gothenburg City 2011
Molly och Ragnar Rudemars stipendium 2011
Eric Ericsson 2010
Stiftelsen Otto & Charlotte Mannheimers Fond 2010/2009
Theodor & Hanne Mannheimers Fond 2009
Alvnurfska fonden 2007