om mig

Anna Sissela

Mitt tema de senaste åren är ett före/efter dig, där jag bearbetat personliga tillhörigheter och förbrukningsmaterial in i verken. Materialen kan bland annat vara textilier, kläder, bandage, kanylnålar, hästtagel som bearbetas med grafitpulver, trä, spackel och stärkelse. Varje material, sak, ting eller plagg bär på sin egen historia, de representerar något, värderade genom oss alla. Därför väljer jag ofta att blanda in befintliga objekt  i mina skulpturer, assemblage och installationer. Det visuella får bära berättelsen, min, kanske din, samhällets och förväntningarnas berättelse; vår berättelse. Frågan jag ställer emellanåt är: om tillvaron riskeras, i ett före och ett efter. Eller om existensen vår, reducerats ner till handelsvaror. Här vilar min konstnärliga praktik, där jag iakttar och lånar såväl från det kommersiella till myndigheters och sjukvårdens estetik och språkbruk. Allt sammanvävs på ett eller annat sätt, antigen via tanketrådar, erfarenheter eller genom handen och det visuella språket.

CV

 

Anna Sissela (Gustavsson)


Utbildning

MFA Fine Arts, Akademin Valand, Göteborgs Universitet 2005-2010

Concordia University, Montréal Canada, 2007-2008


Separatutställningar

Om du, Har du, Orsakar du, Lidköpings konsthall 2014

Showroom, Galleri Box, Göteborg 2012

 

Grupputställningar

Tenthaus Winter Depot Galleri Box 2018

Phantoms, Galleri Ålgården, Borås 2017

13festivalen, Konstepidemin (samarbete med M Fjällbäck), Göteborg 2016

Tombola Parksalong, Azaleadalen, Göteborg 2015, 2013

Open Art (samarbete med H-O Rydberg), Örebro 2013

Supermarket, Stockholm Independent Art Fair, 2013

Rapport 2012:1, Galleri Box, Göteborg 2012

Bottna LandArt, Bottna Kultur Festival, Skärhäll Bohuslän 2010

KÅT A4, Galleri Box, Göteborg 2010

Dialouge, Göteborgs Stadsmuseum 2009

 

Samarbetsprojekt; kostym och scenografi

Enlightenment, Atalante, Göteborg 2013

Illuminate I, Illuminate II, KKV samt Galleri Box, Göteborg 2012

 

Stipendier

Projektstöd PRONTO! Göteborgs Stad

Molly och Ragnar Rudemans stipendium

Eric Ericsson stiftelse

 

Avgångsutställningar

All sker på egen risk!  Galleri Rotor, Akademi Valand, Göteborg 2010

Valands avgångsutställning 2010, Göteborgs Konsthall 2010

Valand på Kulturstudion, Stockholm 2010

                                                                                                         

Arbetar bredvid mitt konstnärskap som lärare på KV konstskola, Göteborg sedan 2014.