CV

Född 1978 Varberg
Bor och verkar i Göteborg

Utbildning
MFA, Konsthögskolan Valand, Göteborgs universitet 2005–2010
Concordia University, utbytesstudier, Montréal, Kanada 2007–2008
Dômen Konstskola 2003–2005
Löftadalens Folkhögskola 2002–2003

Separatutställning
Det som inte är måste var det som blir, Smatten, Göteborg 2017
Om du, har du, orsakar du, Lidköpings Konsthall 2014
Showroom, Galleri Box, Göteborg 2012
All lek sker på egen risk! examensutställning, Galleri Rotor 2010

Grupputställningar
Phantoms, Ålgården, Borås 2017
13 festivalen, Konstepidemin, Göteborg 2016
Tomola Parksalong, Azaleadalen, Göteborg 2015
OpenArt, Örebro 2013
Tomola Parksalong, Azaleadalen Göteborg 2013
Supermarket, Stockholm Independent Art Fair 2013
Rapport 2012:1, Galleri Box Göteborg 2012
Valand på Kulturstudion, Stockholm 2010
Bottna LandArt 2010, Bottna Kulturfestival, Skärkäll Bohuslän 2010
Valands avgångsutställning 2010!!! Göteborgs Konsthall 2010
Drawing so far, Teckningsmuseet i Laholm 2009
The Saloon, Göteborgs universitet 2009
KÅT A4, Galleri Box, Göteborg 2009
Dialogue, Göteborgs stadsmuseum 2009
Art by Light, Galleri Bäckalyckan, Jönköping 2006

Konstnärliga samarbeten; kostym och scenografi
Enlightenment, Atalante Göteborg 2013
Illuminte I, Illuminte II, KKV samt Galleri Box Göteborg 2012

Stipendium
Projektstöd PRONTO! Göteborgs Stad Kultur 2011
Molly och Ragnar Rudermars Stipendium 2011
Eric Ericsson Stiftelse 2010
Stiftelsen Otto & Charlotte Mannheimers Fond 2010/2009
Theodor & Hanne Mannheimers Fond 2009
Alvnurfska fonden 2007