Det som inte är måste vara det som blir

År: 
2017
Material: 
Installation

Det som inte är måste vara det som blir,
Detta arbete är en serie upprepningar på olika typer av skenbilder. Verken blir till försök att skapa ordning av det som funnits och det som verkar utebli. Skenbilderna kan vara erfarenheter och förställningar vi skapar i minnet. De tenderar att uppkomma om och om igen. Samma bild om och om igen. Samma doft om och om igen. Samma tanke om och om igen. Det egna, det delade och förväntade minnena. Sorterar däremellan för att försöka förstå.