Process

Anna Sissela 


Skrapar redan ihorisonten, galleri Konstepidemin, Göteborg 

27.10 – 19.11 2023


I utställningen visar Anna Sissela Gustavssonoch Eliana Ivarsdotter Haddad enskilda verk under titeln Skrapar redan ihorisonten.

De två konstnärskapen möts i en strävan attutforska sorgens och förlustens funktion, samt förstörelse och upplösning somförutsättningar för andra tillblivelser.

Tematiken relaterar till såväl den personligaerfarenheten som till samtidens mångfald av samhälleliga krissituationer.Skulpturer och installationer blandas med måleri och fotografi, sammanlänkadeav ett släktskap i de individuella konstnärliga uttrycken.

 

Boken Tingesten 230 kr + porto

Beställ via: contact@anna-sissela.com

Fine Art prints av fotografierna finns också att beställa.